Här finns vi

Storgatan 26 B, Nässjö

Ring oss

0380-600 925

Skicka ett e-post

info@dinskogsbyra.se

den 2 mars 2016

Kjell

Kontakta gärna mig om du vill veta mer!

Kjell Antonsson

Telefon: 0380-600 925

Mobil: 070-394 98 50

Kontakta mig!

Höga priser på skogsmark i Södra Sverige

Efter några år med stabila men vissa år även vikande skogsmarkspriser pekar kurvorna åter uppåt i södra Götaland. I en sammanställning från Grönt Nätverk, ett antal fristående mäklare av jord- och skogsfastigheter i södra Sverige, konstateras nu rekordpriser för 2015.

”-Det är ju alltid roligt när siffrorna pekar uppåt och det finns ett driv i marknaden, säger Kjell Antonsson, ägare av Din Skogsbyrå i Nässjö, ett av de fristående mäklarföretagen som ingår i Grönt Nätverk. Dock får man precis som vi flaggade för i vår statistik för förra året vara väldigt försiktig när man läser in sig på nyckeltalen och den enskilda fastigheten. Inom Grönt nätverk har vi förmedlat 100 skogsegendomar förra året med ett medelpris per ha på drygt 78 000 kr (all-time high), medan vårt medelpris per m3sk ligger på 566 kr. Variationen är dock stor, en parameter som påverkar priset är antal m3sk per ha, ett färre antal m3sk per ha gör att markvärdet slås då ut på färre antal kubikmetrar vilket ger ett högre pris per m3sk och vice versa.

 

Fig. 1. Diagrammet visar sambandet mellan kr/m³sk och virkesförrådet/ha. En fastighet med ett genomsnittligt virkesförråd om 50 m³sk/ha får ett pris/m³sk på ca 800 kr, och en fastighet med ett genomsnittligt virkesförråd om 250 m³sk/ha får ett pris/m³sk på ca 500 kr.

 

-Andra parametrar som påverkar den stora variation vi ser i statistiken är tex, intresserade grannar, jakt, produktionsskog/naturskog, brukanderestriktioner, vägar, stadsnära läge, sjö/fiske, avskildhet mm, och som till slut sätter ett marknadspris på fastigheten. Här spelar också storleken en viktig roll. Fastigheter under 50-60 ha tenderar att få en mycket större spridning prismässigt än större skogsegendomar. Anledningen till detta är att de som köper sistnämnda är färre, räknar mer noggrant och använder sig av sakkunniga som tenderar att dra sig mot mitten av statistiken (se även fig 2). De flesta s.k ”blandfastigheterna” med boende, åker/bete etc inom intervallet 0-50 ha, d v s mer livsstilsfastigheter där man köper mer med hjärtat än med hjärnan.

 

Fig.2. Punkterna i diagrammet anger priset i kr/m3sk mot arealen skog på fastigheten. Figuren visar de stora prisskillnader som föreligger vid försäljning av skogsmark upp till 50-60 ha (ca 275 kr/m3sk – 1 175 kr/m3sk), varefter standardavvikelsen reduceras väsentligt.

 

Att marknaden vänt uppåt för 2015 har Kjell Antonsson flera förklaringar till:
”-Vi ser fortsatt rekordlåga utlåningsräntor och inte många tecken som tyder på att detta skulle ändras väsentligt kommande år. Detta tillsammans med en rörlig aktiemarknad gör att investeringar i fast egendom ter sig som attraktiva alternativ. Dessutom är det en ganska gynnsam marknad för skogsråvaran i Södra Sverige där vi ser att man får bättre betalt än i Norra Sverige, samt en fortsatt hög dollarkurs som motor i virkeskonjunkturen. En tydlig trend det senaste året är att de välskötta/högproduktiva fastigheter som säljs är de som betingar rekordpriser. Det ger alltså en utväxling att sköta sin skog aktivt och investera i vägar, bra plantmaterial, röjning etc”.

 

­”-Ingenting tyder på annat än att 2016 kommer att se likadant ut som 2015 marknadsmässigt. Viktigt för den som är på gång att sälja sin fastighet är att tänka på tillgängligheten och att den inte ser oskött ut. Skogsinvesteraren tittar mer och mer på rationalitet, avkastning och produktion, något som vi inte sett så uttalat tidigare år”, avslutar Kjell Antonsson.

 

Källa: Statistiken är hämtad från försäljningar av skogsfastigheter på öppna marknaden i södra Sverige förmedlade av specialiserade skogsmäklare inom företagen Smålandsgårdar, Skillingskog, Din Skogsbyrå, Skogsmark, Skog & Lantbruk, Gårdsbyrån samt Gård & Skog

Print

Namn:
E-post:
Ämne:
Meddelande:
x